ORGANIC TE

Organic te från certifierat odling i Kina och Japan | Organic te betyder att den är framställd utan några miljögifter som t ex konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det tar tid att ställa om ett jordbruk till att bli ekologiskt men den stora efterfrågan på organic te har bidragit att många teplantager gått den vägen. Kinesiskt teet är certifierad av Organic Food Development Center (OFDC) i Kina. Våra japanska teer som är JAS-certifierade (japansk märkning för organisk odling utan besprutningsmedel och konstgödsel). Vi har påbörjat ett projekt för att certifiera oss ekologiskt som företag varpå vi inte betecknar några teer som ekologiska i inledningsfasen dock det är samma teer.
Det finns 9 produkter.
Visar 1 - 9 av 9 artiklar