Matcha te - rätt blandning

De flesta tebönder som producerar tencha-löv, tillverkar endast teet tills ara-tencha eller scenen före den slutliga bearbetningen där det grova torkade tebladet vidarebehandlas, skärs och filtreras. I detta skede är bladet fortfarande för stort för att framgångsrikt males i fint pulver, och kvistarna kan fånga in i stenmorterens ådror, vilket stör den smidiga pulveriseringen av teet. Därför, innan tencha kan bearbetas till matcha, måste bladet som erhållits från en jordbrukare gå igenom en slutlig serie processer för att bli en färdig produkt. Men eftersom det inte är ovanligt att bönderna har egen finjusteringsutrustning, är det vanligen grossisten eller televerantören som tittar över denna process.

matcha tencha blad

Men varför? Du kan fråga. Det skulle verkligen rädda säljaren mycket problem om de bara kunde köpa den färdiga tencha direkt från bonden och behöver bara mala teet för att omvandla till pulver. Faktum är att faktiskt säljarna själva föredrar denna metod. Under finjusteringsprocessen har producenten flera alternativ som påverkar slutresultatet av teet och eftersom den viktigaste faktorn i tillverkningen Matcha te är dess slutliga utseende och smak, behandlar tillverkarna det råa bladet enligt sina egna preferenser i för att skapa ett stabilt och igenkännligt te, vilket indikerar deras varumärke.

Denna "branding" genom en vägledande smak börjar när teet köps. Den mer traditionella inköpsmetoden kallas "iritsuke" och är en indikation på vad ett kontrakt skulle utgöra mellan jordbrukaren och försäljaren, förutom att det vanligtvis är baserat på förtroende och goda relationer. I det här fallet kan säljaren ha relationer med olika producenter av eget val, och när det nya teet blir tillgängligt köper han direkt från dem.

matcha te bowl

En annan, mer modern metod är "teauktionen". En auktion för tencha hålls bara i Kyoto på Kyoto-temarknaden (endast tillgänglig för medlemmar), som öppnades 1974. Vid en sådan auktion sätter producenter från hela regionen sin te på marknaden för provsmakning. Grossister och leverantörer smakar olika te utan att veta vem som producerat dem och bedömer dem enligt kvalitet och pris. För teen man vill köpa, skickar de ett bud. Det som är intressant här är att när äkta matcha pulver produceras, bedömer tillverkarna inte teet i sin slutliga pulverform, utan genom att utvärdera det råa tebladet.

Anledningen till detta är att "temästarna" - vilka är de som kontrollerar den slutliga behandlingen och blandningen av tencha - har en klar uppfattning om det slutliga teet de vill producera. När de går till en auktion, letar de efter specifika smaker, dofter, färger etc. som kommer att vara användbara för dem i slutliga blandningssteg. Vanligen kombineras tencha genom att kombinera tre variationer av teblad som väljs av antingen odlings- eller produktionsregion. Varje variation är plockad för ett annat drag som antingen är 1) doft, 2) smak och 3) färg. Kort sagt, te-mästaren köper rå tencha blad med slutet i åtanke.

köp äkta matcha te

Det köpta teet hakas, filtreras och torkas en sista gång innan den faktiska blandningen börjar. Först när blandningen har blivit framgångsrik kan teet betecknas som en slutförd tencha, redo för slipning i matcha. Matcha lagras emellertid knappast någonsin i sin pulverform. Det är vanligtvis tencha som hålls i en kontrollerad miljö tills det blir nödvändigt som matcha. Först då tas tebladet ut, males med en stenmorter och skickas till säljaren eller slutkunden. Medan det kanske är mindre tråkigt att förvara matcha i sin pulverform, eftersom partiklarna är mycket mindre än när teet fortfarande är i bladform, är det mycket mer benäget att oxidera och bryta ned. Tvärtom, när det lagras i bladform, får teet åldras, och moget, är mindre benäget att oxidera och kommer att hålla färskt längre.


Du kan också vara intresserad av följande artiklar:
— MATCHA TE PULVER — ODLINGEN
— MATCHA TE PULVER — SKÖRDNING
— MATCHA TE PULVER — TENCHA BLAD

KÖPA MATCHA TE PULVER