Produktionen av matcha pulver.

Efter att man skördat bladen så är dem transporterade till fabriker där man nästan direkt förflyttar dem till ett löpande band som tar dem genom en ångkokare. Proceduren är väldigt kort, ungefär 20 sekunder. Anledningen till att man gör det är för att avaktivera syret i bladen för att förhindra vidare oxidation, vilket behåller bladens gröna färg. Det tar även bort dåliga lukter och gör det lättare att behandla bladen senare i produktionen.

Efter att man har ångat bladen så flyttas dem till vad som vanligtvis består av 4-5 kolumner som är ca 5-6 meter höga. Dessa kolumner är utrustade med en vindturbin i botten som kastar upp bladen i luften. För att hålla bladen inne så har man såklart installerat nät runtom kolumnerna. Detta förhindrar att bladen fastnar i varandra. Det gör även så att den kvarlämnade fukten på lövet torkar bort. När bladen har nått den sista kolumnen så är de torra, kalla och separerade. Detta är viktigt eftersom den sista kolumnen sitter direkt ihop med nästa transportband som flyttar bladen genom en ca 10 meter lång tegelstensugn. Att löven är ordentligt utspridda på bandet är viktigt för att de ska kunna torka. Och om det skulle finnas kvar fukt på lövet så kan det börja brinna inuti ugnen, som kan komma upp i 150 grader Celsius.

tebutik online

Ugnen består av tre eller fyra lager transportband. De nya versionerna har bara tre lager. Det lägsta lagret, där bladen sprids först, direkt efter blåstorkning, är närmast värmekällan som ligger längst ned i ugnen och är därför det hetaste bandet. Vid en temperatur på ca 150 ° C transporteras bladet i ca 2 till 3 minuter för en första omgång grovtorkning. Bladet blåses upp av en fläkt för att hamna på det övre lagrets transportband för en annan omgång av torkning vid en temperatur av cirka 100 ° C, i ungefär 6 till 8 minuter. Därefter får bladet falla över det övre bältet på mittersta tansportbandet och åker tillbaka inåt i motsatt riktning för en sista 9 till 10 minuter.

När bladen har lämnat ugnen samlas de och lagras som "raw tencha" (eller "ara-tencha" på japanska). Därefter skärs tencha en för att förfina bladets storlek, filtreras för att separera bladvävnaden från kvistarna och venerna och torkas slutligen igen för att bli en slutförd tencha. Men denna slutliga bearbetning utförs vanligen hos grossisten eller leverantören eftersom preferenser och vanor kan skilja sig åt.

köp matcha te