Odlingen av äkta japanskt te.


Grönt te är en subtropiskt växt som trivs bäst i varmt fuktigt klimat. Bäst smak och kvalitet får man dock under lite bistrare förutsättningar och det är en av hemligheterna bakom den höga kvaliteten på Japans teer. Det svalare klimatet ger bättre smal. Grönt te kan odlas ön Okinawa i söder upp till Akita län i norr. De förutsättningar som anses bäst, åtminstone för japanska teer är en medeltemperatur på omkring 15 grader eller mer och helst inte under minus 5 grader någon längre tid på i vintern. En nederbörd på 1500 millimeter behövs årligen (särskilt mellan april och oktober). PH-värdet i jorden bör ligga mellan 4,5 och 5 i en jord med mycket bra dränering. Färre dagar med låg temperatur och fler klara, soliga dagar ger extra fint te. Kawane i Shizuoka, Ujii Kyoto och Yame i Fukuoka är mest kända som de ideala platserna för odling av finteer. 

I länder med fyra årstider, som Japan, slutar teet växa under vintern och väntar i vila på våren. När våren kommer börjar knopparna utvecklas och nya späda blad växa fram. Den första skörden kallas ichibancha, den andra nibancha och den tredje sanbancha. Skördetiden är relativt lång och under skörden fortsätter bladen att växa. Bästa tiden att skörda är medan bladen är unga och späda. Det är helt upp till odlaren att avgöra när det är dags. 

köp grönt te
Sencha te - betyder kort och gott bryggt te. Vanligast te i Japan.

Bancha te - är en enklare variant av Sencha te där man tar de monga storre bladen på sensommaren och även under hösten.

köpa kinesiskt te
Gyokuro - är den mest eleganta, exklusiva och sofistikerade tesorten.

I Japan måste man vara väldigt försiktig under vintern, frostskador är mycket allvarliga. Grönt japanskt te kan klara kallt väder men tål inte frost mer än korta perioder, och i mars när de nya späda knopparna börjar slå ut är de väldigt sårbara och kan lätt bli förstörda. Därför har man på många odlingar elektriska fläktar som kan värma upp luften. 

Ungefär hälften av teplantagen ligger på slättland and och hälften ligger lite högre upp i bergssluttningar. De flesta av odlingarna på högre höjder är specialiserade för att producera högkvalitativa gröna teer. Plantagen längre er på slätterna producerar främst mediumkvalitet till lägre priser. 

Allt japanskt te odlas på låg höjd, antingen på bergssluttningar eller på slättlandet. De högsta odlingarna ligger inte på mer än 700 meter över havet. Teet som odlas i bergen anses hålla bättre kvalitet. Många av plantagen ligger i ganska kraftiga lutningar på över 15 grader. De här plantagen är ofta ganska små.  Odlingarna är koncentrerade till huvudön Honshus centrala och västra delar och i flera regioner på den sydvästliga ön Kyushu i Japan.