Torkning i Chinas te-process.

Vanligaste torkningsmetoderna för kinesiskt te:

— Kommersiella torkare: där band med hål i flyttar tebladen genom en värmekälla utan stopp, eller torkare där bladen torkas på en säng av varm luft.
— Ugnstorkning: där téet läggs på plåtar som varm luft kan cirkulera igenom i en varmluftsugn.
— Soltorkning: där bladen sprids ut utomhus, ofta på grunda bambukorgar för att torka i solen.


Mindre vanliga torkningsmetoder:

— Kol: där tebladen läggs I en grund bambukorg som sakta värms över het kol.
— Torka på varmt golv: där tebladen torkas på ett tjockt murat golv med värme underifrån.


Torkning för stabil lagring:

Att torka för en stabil lagring innebär att man minskar vätskenivån I bladen till 2-3%. När man gör det så bli löven säkra att förvara och oxidativa processer i bladen avtar nästan helt. Te tillverkaren kontrollerar luftens temperatur, volymen av luften som passerar téet och tiden. Torkar man téet för sakta så blir det för mjukt och om man torkar det för snabbt så torkar utsidan mycket snabbare än utsidan, något som i teindustrin kallas hardening. Faktiskt, ”en genomsnittlig minskning av mer än 4% vätska per minut leder till bitterhet i det färdiga téet. Vätskeminskning runt 2.8-3-6% per minut producerar téer med god kvalité. 


Torkning för smakförhöjning:

Att torka för smakförstärkning hänvisar till två olika metoder kända som finish-firing och rostning. Båda innehåller värme och kan ses som distinkta steg i processen eller en del av torkningen för en stabil lagring. Inte alla téer är finish-fired eller rostade, dessa processer används vanligen endast för dyrare téer och inte i den vardagliga te produktionen.

Fininsh-firing är när löven utsätts för en väldigt låg temperatur under lång tid, ofta i en ugn eller i en grund bambukorg över varmt kol innan det blir paketerat och fraktat. Detta förstärker smaken och doften av bladen men behöver inte nödvändigtvis påverka dem. Att rosta är däremot är en metod som ska ändra smaken och doften av téet, ofta läggs det till en rostad, bränd smak vilket resulterar i ett mörkare te beroende på hur länge téet är rostat och vid vilken temperatur.

kinesiskt te tebutik på nätet

Målning ca 1790-1800 / Under torktiden sorterar kvinnorna på bilden de finare tebladen från de större löven. Samtidigt plockar de bort kvistar eller annat som följt med bladen.

Du kan också vara intresserad av följande artiklar:
— PU-ERH TE FRÅN YUNNAN. ODLING, HANDPLOCKNING OCH TILLVERKNING.
— GUIDE TILL SKÖRDETIDER FÖR KINESISKT TE OCH JAPANSKT TE.
— VAD ÄR TEVISSNANDE? TILLVERKNING AV KINESISKT TE.